Triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

28/05/2022 11:02:20
   Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn huyện biết để thực hiện, như sau:
   1. Các Doanh nghiệp đã đăng ký hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 và năm 2020 liên hệ vớiSở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố để thực hiện các thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
   2. Các Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho năm tiếp theo (năm 2021) lập hồ đăng ký, bảo đảm các điều kiện hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ để các doanh nghiệp tự rà soát, lập kế hoạch đề xuất đối tượng, mức kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP.
   Người sử dụng lao động (doanh nghiệp) trên địa bàn huyện được hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau:
   + Thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
   + Người lao động được hỗ trợ huấn luyện từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm: người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1), người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2), người làm lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về toàn toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3), người làm công tác y tế (nhóm 5), an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6) và có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định từ đủ 12 tháng trở lên tính đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động.
   Danh sách đề nghị hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho năm tiếp theo (năm 2021) (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố, địa chỉ: 159 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 10 tháng 6 năm 2020 (Phòng Việc làm - An toàn lao động, điện thoại: (08) 38.292.472) để tổng hợp gửi về Cục An toàn lao động Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét./.

Tham khảo chi tiết: Công văn số 141/UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện Bình Chánh

Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023