Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
417/BC-HĐND 23/12/2022 Kết quả kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội Đồng Nhân Dân
253/BC-HĐND 15/07/2022 Kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
110/BC-UBND 20/03/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới trên địa bàn huyện Bình Chánh Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
581/BC-UBND 07/03/2022 Tiến độ thực hiện Kết luận số 05/KL-TTTP-P1 ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Thanh tra Thành phố Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
2185/BC-KT 13/12/2021 Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Năm 2021 (Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2021). Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
676/BC-UBND 29/10/2021 Kết quả thực hiện công tác Dân vận của chính quyền, tình hình thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Chánh Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
624/BC-UBND 02/10/2021 Kết quả thực hiện công tác du lịch 9 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới trên địa bàn Huyện Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
596/BC-UBND 17/09/2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021 Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
15/BC-VP 11/01/2021 Tình hình hoạt động tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
15/BC-UBND 08/01/2021 Kết quả tổ chức triển khai thực hiện kỷ niệm “Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng – 09/12” trên địa bàn huyện Bình Chánh (Từ ngày 09 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2020) Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 • Bản đồ huyện Bình Chánh

  Bản đồ huyện Bình Chánh