Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
5515/BC-SQHKT 19/12/2023 Kết quả chuyến đi học tập ở Nhật Bản về phát triển hạ tầng công nghiệp Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
/BC 30/11/2023 Kết quả tham dự lớp bồi dưỡng về Chương trình xâỵ dựng nông thôn mới và nông thôn mới thông minh tại Hàn Quôc năm 2023 Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
558/BC-HĐND 21/07/2023 Kết quả kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ỦY ban nhân dân huyện Bình Chánh
190/BC-UBND 12/07/2023 Báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
509/BC-HĐND 21/06/2023 Tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân Huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
508/BC-HĐND 20/06/2023 Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW, Chỉ thị... Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
397/BC-UBND 19/06/2023 Trả lời ý kiến cử tri tại Hội nghị Tổ Đại biểu Quốc hội (Đơn vị số 8) tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
495/BC-HĐND 06/06/2023 Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân Huyện 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
483/BC-HĐND 22/05/2023 Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân Huyện tháng 5 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
269/BC-UBND 12/05/2023 Trả lời ý kiến thảo luận Tổ tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Thành phố theo Công văn số 856/UBND-TH ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân... Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Sự ra đời các chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam và phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân trung quận (1930-1935)

  Sự ra đời các chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam và phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân trung quận (1930-1935)

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023