Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lĩnh vực
255/ĐA-UBND 10/08/2022 Nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn 2022-2025 ỦY ban nhân dân huyện Bình Chánh Công nghệ thông tin
86/QĐ-UBND 21/01/2022 Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Ủy Ban Nhân Dân TPHCM Chỉ đạo, điều hành
1538/CCTBC-TTHT 31/12/2021 V/v Tuyên truyền quản lý thuế và chính sách thuế Chi cục Thuế Chỉ đạo, điều hành
359/KH-UBND 27/12/2021 Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Về tăng cường giám sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và ổn định lao động, việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh Ủy Ban Nhân Dân TPHCM Khen thưởng – xử phạt
2633/CCTBC 18/05/2021 Về tuyên truyền những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật xử phạt vi phạm hành chính - Luật số 67/2020/QH14 Ủy Ban Nhân Dân TPHCM Chỉ đạo, điều hành
69/QCPH-HĐND-UBND-MTTQ 02/11/2021 Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ban thường trực Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện bình chánh Ủy Ban Nhân Dân TPHCM Chỉ đạo, điều hành
3745/QĐ-UBND 03/11/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện Ủy Ban Nhân Dân TPHCM Chỉ đạo, điều hành
3720/QĐ-UBND 02/11/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Ủy Ban Nhân Dân TPHCM Chỉ đạo, điều hành
3677/QĐ-BCĐ 27/10/2021 Về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3585/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanhdich5 vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ủy Ban Nhân Dân TPHCM Chỉ đạo, điều hành
3589/QĐ-BCĐ 15/10/2021 Về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ủy Ban Nhân Dân TPHCM Chỉ đạo, điều hành
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023