Tuyển sinh trực tuyến lớp 1, lớp 6 năm 2022-2023

21/03/2022
Xu hướng tuyển sinh trực tuyến đang là xu thế chung của Thành phố nói chung và huyện Bình Chánh nói riêng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh khi đăng ký tuyển sinh thay vì phải xếp hàng mua hồ sơ như những năm trước. Việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến góp phần giảm bớt thời gian đi lại hơn đối với các phụ huynh, đặc biệt, trong tình hình hiện nay việc tuyển sinh trực tuyến sẽ góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • Bản đồ huyện Bình Chánh

  Bản đồ huyện Bình Chánh

 • Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính"

  Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính"