HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH CHÁNH

____________

Số : 63/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Bình Chánh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

               DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021– 2026, KỲ HỌP THỨ BA

(ngày 24 tháng 12 năm 2021)

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Xem xét Tờ trình số 2379/TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 111/BC-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân Huyện cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và các ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân Huyện nhấn mạnh một số nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021

Hội đồng nhân dân Huyện đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân Huyện đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Mặc dù, trong điều kiện chịu ảnh hưởng nặng nề của làn song dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các lực lượng tuyến đầu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng tâm đoàn kết, hết sức cố gắng, đồng long triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tích cực phòng, chống dịch Covid-19, cơ bản kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội; duy trì hoạt động kinh tế - văn hóa – xã hội đạt một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực trong năm 2021. Có 08/13 chỉ tiêu đạt và vượt, tỷ lệ 61,54% (trong đó, vượt 03/13 chỉ tiêu; đạt 05/13 chỉ tiêu).

Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2021 là 2,6%/năm. Trong đó: công nghiệp - xây dựng: 2,4%/năm; thương mại-dịch vụ 3,8%/năm, ngành nông nghiệp giảm 0,7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng (công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp) tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ tăng dần và giữ vai trò động lực tăng trưởng chính, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 76,2%; thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 21,6%; ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 2,2%. Thực hiện chương trình phát triển nhà ở gắn với đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; diện tích sàn xây dựng trên địa bàn Huyện được cấp giấy phép là 491.596,7/625.304,38m2, đạt 78,62% so với chỉ tiêu kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự lòng, lề đường được quan tâm thực hiện, số trường hợp vi phạm đất đai giảm 30%, vi phạm trật tự xây dựng giảm 69% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đến nay giá trị giải ngân là 1.114,496 tỷ đồng, đạt 72,06% kế hoạch vốn. Có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 - 2020 (tăng 02 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B). Đang hoàn tất hồ sơ để đề nghị xét công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 có 97,5% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 100% ấp , khu phố đạt danh hiệu “Ấp, khu phố văn hóa”. Công tác giáo dục và đào tạo đã hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2020-2021 và tập trung triển khai Kế hoạch năm học 2021-2022 thích ứng an toàn dịch Covid-19, áp dụng phương pháp dạy học trực tuyến với nội dung, phương pháp tiếp cận kiến thức phù hợp, có chương trình giảm tải đối với học sinh Khối tiểu học. Chương trình máy tính trao tay nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhiều đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện trợ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia học trực tuyến. Tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi (lớp 6 đến lớp 12) trên địa bàn Huyện.

Công tác chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh được Ủy ban nhân dân Huyện tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ an toàn các cơ sở khám, chữa bệnh, trường học và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tổ chức giám sát, ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện. Hầu hết các bệnh truyền nhiễm theo mùa đều giảm so với cùng kỳ, kiểm soát tốt tình hình bệnh tay châm miệng. Không ghi nhận trường hợp tử vong. Công tác an sinh xã hội, việc làm và chương trình giảm nghèo bền vững được huyện quan tâm thực hiện chu đáo. Kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ (đợt 1, đợt 2, đợt 3) cho người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quy định và thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh học nghề.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt cả về số lượng, chất lượng giao quân năm 2021. Tập trung lực lượng trực các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; phối hợp điều động lực lượng trực tại các khu cách ly của Huyện; tổ chức tiếp nhận lực lượng thuộc Bộ, Quân khu, Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn Huyện. Tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn Huyện tăng so với năm 2020 tỷ lệ tăng 34,11%; Việc đấu tranh khám phá án đạt tỷ lệ 71,39%, các vụ gây thiệt hại về người và tài sản trên 12 tỷ đồng. Tai nạn giao thông được kéo giảm trên 02 mặt so với năm 2020: số vụ (giảm 32,25%), số người chết (giảm 20,95%); số vụ cháy xảy ra trên địa bàn Huyện giảm 58,3% so với năm 2020; đã xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các cá nhân lợi dụng tình hình dịch bệnh để tung tin sai sự thật, tin giả gây hoang mang dư luận trong nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội liên tục trong thời gian dài đã tác động tiêu cực đến hầu hết các hoạt động kinh tế- văn hóa – xã hội của Huyện, có 5/13 chỉ tiêu chưa đạt, tỷ lệ 38,46% (Thu ngân sách nhà nước (đạt 80% so với kế hoạch); Diện tích nhà ở xây dựng mới (đạt 78,62% so với kế hoạch); chưa đạt chỉ tiêu giảm hộ nghèo Thành phố giao; chỉ tiêu về xây dựng trường học (chưa hoàn thành xây dựng Trường tiểu học tại xã Bình Hưng); phạm pháp hình sự tăng).

II. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh năm 2022

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022: Gồm có 20 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1.1. Chỉ tiêu về kinh tế (03 chỉ tiêu)

(1) Hoàn thành, vượt chỉ tiêu pháp lệnh về thu ngân sách Nhà nước và thu thuế công thương nghiệp năm 2022.

(2) Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 đạt từ 95% trở lên.

(3) Đến cuối năm 2022, phát triển mới 1.800 doanh nghiệp và 1.350 hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động kinh doanh trên địa bàn Huyện.

1.2. Chỉ tiêu về đô thị, môi trường (08 chỉ tiêu)

(1) Đến cuối năm 2022, phấn đấu tổng diện tích sàn nhà ở xây dựng mới đạt 610.121,85m2 và duy trì diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 21,7m2/người

(2) Duy trì tỷ lệ 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch, phấn đấu lắp đặt mới 5.000 đồng hồ nước; 81% không sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt gia đình và sản xuất công nghiệp.

(3) Hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Chánh đến năm 2040, vào cuối năm 2022.

(4) Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất; khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ Chương trình trọng điểm chuyển huyện Bình Chánh thành quận hoặc thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện trong năm 2022.

(5) Phấn đấu khắc phục 35 điểm ngập nước trên địa bàn Huyện.

(6) Đến cuối năm 2022, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%; tỷ lệ nước thải sinh hoạt ở các dự án dân cư xây dựng mới đạt 97%.

(7) Phấn đấu đến cuối năm 2022, tỷ lệ các hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đạt hơn 80% (thực hiện đúng 70%) (để xử lý theo tiến độ chung của Thành phố).

(8) Chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại của đối tượng F0, F1 cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú được thu gom, xử lý đúng quy định, đạt 100%.

1.3. Chỉ tiêu về văn hóa, xã hội (06 chỉ tiêu)

(1) Đến cuối năm 2022, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 90,27 % trong tổng số lao động làm việc (duy trì tỷ lệ có việc làm thường xuyên là 96% trở lên).

(2) Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm hộ nghèo Thành phố giao.

(3) Đến cuối năm 2022, hoàn thành đưa vào sử dụng Trường Tiểu học tại xã Bình Hưng (30 phòng học); khởi công xây dựng Trường Mầm non tại xã Đa Phước quy mô 16 phòng học và các phòng chức năng, Trường tiểu học tại xã Hưng Long quy mô 30 phòng học và các phòng chức năng.

(4) Phấn đấu 100% các trường hợp nhiễm COVID-19 được cập nhật, quản lý theo qui định.

(5) Phấn đấu 100% người dân trên địa bàn Huyện trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc - xin phòng ngừa COVID-19.

(6) Phấn đấu kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện ở cấp độ 1; 16/16 xã, thị trấn đạt cấp độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

1.4. Chỉ tiêu về cải cách hành chính (01 chỉ tiêu)

Đến cuối năm 2022, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt từ 99% trở lên; phấn đấu kết quả chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) của Huyện đạt từ mức tốt trở lên.

1.5. Chỉ tiêu về đảm bảo quốc phòng - an ninh (02 chỉ tiêu)

- Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu quân sự - quốc phòng địa phương; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022 về số lượng và chất lượng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,51% so với tổng dân số.

- Năm 2022, phấn đấu kiềm chế, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế tại địa bàn; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự và số lượng chuyên án các loại được khám phá năm sau cao hơn năm trước, phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt từ 75% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 95%, án trộm cắp tài sản đạt trên 55%.

Tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương); phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; phấn đấu kéo giảm ít nhất từ 10% trở lên số người chết do tai nạn giao thông.

Phấn đấu kiềm chế, kéo giảm từ 10% số vụ cháy lớn, vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

2. Giải pháp

Hội đồng nhân dân Huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân Huyện cần tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm sau:

2.1. Về lĩnh vực kinh tế

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh; trong đó, xác định lộ trình thực hiện theo hướng từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm “An toàn là trên hết”; thực hiện với phương án cụ thể, phù hợp với diễn biến dịch tại từng địa phương, đảm bảo an toàn, từng bước phục hồi kinh tế, xã hội.

- Khẩn trương giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Huyện với doanh nghiệp. Chủ động phối hợp Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận, xúc tiến đầu tư trên địa bàn Huyện, triển khai, phát triển hệ thống bán lẻ, bán hàng lưu động ở các xã - thị trấn; hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc thù của Huyện.

- Xây dựng và phát triển nông nghiệp huyện Bình Chánh theo hướng nông nghiệp đô thị, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, phù hợp với sản phẩm đặc thù, chủ lực ở các xã nông nghiệp trên địa bàn Huyện; cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch và định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

- Tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và thu hút nguồn lực vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển; tiếp tục thực hiện các giải pháp khai thác nguồn thu; thực hiện hoàn thành, vượt chỉ tiêu pháp lệnh về thu ngân sách Nhà nước và thu thuế công thương nghiệp năm 2022; thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế. Tập trung thực hiện các biện pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo kết quả giải ngân đạt tiến độ đề ra trong năm 2022.

2.2. Lĩnh vực đô thị và môi trường

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn công tác quy hoạch với tổ chức thực hiện quy hoạch, xác định quy hoạch là công cụ quan trọng để quản lý và điều hành phát triển kinh tế xã hội.

- Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn Huyện. Hoàn thành phê duyệt các Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm trên địa bàn Huyện. Thực hiện chương trình phát triển nhà ở gắn với đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị.

- Tập trung tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực pháp luật trên lĩnh vực đất đai, xây dựng; tiếp tục tổ chức vận động, cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Huyện.

- Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm; tập trung tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, đảm bảo bàn giao mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố và Huyện.

2.3. Lĩnh vực văn hóa – xã hội

- Quan tâm chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 kịp thời hơn để người dân ổn định cuộc sống và sản xuất. Quan tâm công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục quan tâm chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cho các em học sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

- Chủ động, linh hoạt thích ứng phương pháp dạy học theo từng thời điểm điểm phù hợp với tình hình diễn biến dịch trên địa bàn Huyện và Thành phố, quan tâm các giải pháp đảm bảo an toàn học sinh khi mở lại trường học, quan tâm bố trí đầy đủ biên chế cho các trường. Thực hiện công tác thanh kiểm tra chất lượng giáo dục; chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời những vi phạm Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; việc vi phạm nội quy, đạo đức trong học sinh.

- Dự báo, cảnh báo phòng, chống các loại dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời khi có dịch. Quan tâm kiến nghị các chính sách về đào tạo, khuyến khích nguồn lực y tế và các kỹ thuật viên chuyên ngành, nhất là lực lượng bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu; tăng cường nguồn lực y tế cho Trạm y tế xã, thị trấn.

2.4. Lĩnh vực quân sự, quốc phòng - an ninh

Tiếp tục đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý cư trú trên địa bàn Huyện; thực hiện các giải pháp kéo giảm tội phạm hình sự; chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm. Đảm bảo an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh trên địa bàn Huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân Huyện giao Ủy ban nhân dân Huyện có kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo và điều hành các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc huyện phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện chỉ đạo, phối hợp hoạt động các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các tổ chức thành viên, Đài Truyền thanh và Bản tin Bình Chánh tuyên truyền, phổ biến, động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân Huyện kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ huyện Bình Chánh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Chánh năm 2022.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2021./.

  Nơi nhận:

- TT. HĐND TP, UBND TP;

- VP. ĐĐB QH và HĐND TP;

- TTHU, TT.HĐND Huyện;

- UBND, UB.MTTQ VN Huyện;

- 02 Ban (đ/c Tùng, đ/c Phượng);

- Đại biểu HĐND Huyện;

- Các đoàn thể Huyện;

- CQCM, ĐVSN;

- TAND, CAH, VKSND;

- CCTHADS, QS Huyện;

- CN VP ĐKĐĐ Huyện;

- HĐND, UBND 16 xã – thị trấn;

- CVP, PCVP;

- Cổng TTĐT (để thông tin);

- Lưu: VT, TH (KT).  

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Dung

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023