Xã Vĩnh Lộc A thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới

    Nắm bắt được mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2010-2015, xã Vĩnh Lộc A đã triển khai rộng rãi về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới trên địa bàn xã; kết quả đã đạt được 17/19 tiêu chí (còn 2 tiêu chí chưa đạt: Môi trường và hệ thống chính trị), cơ cấu kinh tế xã ngày một chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp tăng tiểu thủ công nghiệp và thương mại-dịch vụ. Được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, doanh nghiệp trong và ngoại địa bàn cùng chung sức xây dựng nông thôn mới như bê tông các tuyến hẻm giao thông, hiến đất mở rộng các đường giao thông nông thôn, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, hoạt động tương trợ giúp nhau cùng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn… từ đó diện mạo xã có chuyển đổi đáng kể.
trường TH huỳnh văn bánh được xây dựng mới đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh xã Vĩnh Lộc A
    Tuy nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế là tiêu chí môi trường và hệ thống chính trị chưa đạt theo Bộ tiêu chí đặc thù của vùng nông thôn mới Thành phố, các cơ sở phát sinh ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để, tình trạng tăng dân số cơ học quá nhanh, gây nhiều khó khăn, áp lực cho việc duy trì, giữ vững, nâng chất các tiêu chí đã đạt, đặc biệt tiêu chí trường học, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị, an ninh trật tự…
    Xác định những mặt hạn chế tồn tại, giai đoạn nâng chất nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng nhiều nghị quyết, kế hoạch để thực hiện xây dựng nông tôn mới, cụ thể như: Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về xây dựng nông thôn mới, thực hiện kiện toàn Ban Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã, phân công cụ thể các nội dung tiến độ công việc cần phải thực hiện cho từng thành viên trong Ban quản lý, định kỳ họp giao ban để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại; Đảng ủy, UBND xã tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh ngay các nội dung làm chưa tốt, chưa đạt tiến độ đề ra nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…
    Theo đó, xã Vĩnh Lộc A đã tích cực triển khai thực hiện các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, đã cơ bản hoàn thành 25 công trình giao thông, 4 công trình thủy lợi, 8 công trình trường học. Đang thi công 13 công trình giao thông; góp phần tạo sự thuận lợi sinh hoạt và phát triển sản xuất, kinh tế xã hội tại địa phương. Các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả được nhân rộng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2020 đạt 71,788 triệu đồng/người/năm, tăng 1,59 lần so với năm 2014 (45,216 triệu đồng/người/năm).
    Cảnh quan môi trường ngày càng được cải thiện, nhiều tuyến đường xanh sạch đẹp được hình thành, ý thức bảo vệ môi trường của người dân càng ngày càng được nâng cao. UBND xã luôn tập trung tuyên truyền vận động người dân đăng ký thu gom rác và bỏ rác đúng nơi quy định, hàng tuần phối hợp với các ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị các ấp ra quân dọn vệ sinh trên các tuyến đường giao thông nông thôn, thực hiện vớt rác, dọn cỏ, lục bình các tuyến kênh rạch tạo sự thông thoáng cho dòng chảy. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị đã tích cực tuyên truyền vận động được 533 hộ dân hiên 4.552m² đất mở rộng các tuyến đường và đóng góp ngày công lao động vào các công trình xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí 45 tỷ 520 triệu đồng.
    Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống chính trị, tổ chức cơ sở Đảng được củng cố toàn diện, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ sở được nâng lên; vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy tối ưu trong công tác vận động nhân dân đồng thuận tham gia hiến đất, vật kiến trúc, góp phần tạo thành phong trào thi đua, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.
    Đến nay, xã Vĩnh Lộc A đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn nâng chất, được UBND TPHCM ra Quyết định công nhận vào ngày 12-4-2021. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn nâng chất, UBND xã đề ra một số giải pháp tập trung thực hiện trong năm 2021 như: Tập trung thực hiện giữ vững và nâng chất các tiêu chí quan trọng như giải quyết việc làm, nâng cao đời sống thu nhập, chương trình giảm nghèo bền vững, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của địa phương.
Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023